נכתב ע"י אושרי ולד

פורים שמח ושבת שלום!
השבת פרשת כי תשא

“וידבר ה אל משה לך רד כי שיחת עמךמאשר העלית מארץ מצרים. סרו מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחו לו”

משה יורד מהר סיני עם לוחות הברית ונחרד ממעשיהם של בני ישראל.
בזעם גדול משליך את הלוחות ושוברם.

אך ברגע שנרגע ומבין כמנהיג ישראל שעליו לדאוג להם ולהצילם, פונה לקב”ה ואומר:
“ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה.. ונפלינו אני ועמף מכל העם אשר על פני האדמה”

משה לאורך הפרשה, בשיחותיו עם הקב”ה מזכיר:
אם נא מצאתי חן בעיניך

נראה כי משה זקוק מאוד לאישוריו של הקב”ה למעשיו ומשתמש במציאת חן בעיניו…

בדורנו, דור הפייסבוק והאיינסטוש אנו מנסים כל הזמן למצוא חן בעיני…
בעיני מי? זה לא משנה..
אבל קיימים הרבה ניקורי עיניים…
למה ככ חשוב לנו איך יראו אותנו ומה יחשבו עלינו…

במגילת אסתר, אסתר המלכה מגיעה אל המלך אחשוורוש
” מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש”

ואסתר, בבקשתה פונה אל המלך בדיוק כמו משה-
“אם מצאתי חן בעיניך תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי”

נראה שגם משה וגם אסתר פונים אל המלך בבקשה גדולה להצלת העם. אותו עם, בהבדל של כמה שנים…
ושניהם במעמד הבקשה נזקקים למציאת החן בהם בכדי לזכות במבוקשם!

פורים הוא הזמן המתאים ביותר לחשבון נפש-
מדוע כל כך חשוב לנו שימצאו בנו חן?
האם ללא מציאת חן נצליח גם להשיג את מבוקשנו וגם לחוש בטוב למול סובבינו?
וכיצד אנו בוחרים להציג עצמנו? האם אנו שמים מסכות שונות בפני אנשים שונים כדי שימצאו בנו חן ויאהבו אותנו…

אני מאמינה בכל ליבי כי הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל נמצא חן בעיני עצמנו.
אם נפעל מתוך ליבנו בחינניות יחד עם סוף מעשה במחשבה תחילה, לא נזדקק לאותם חינונים של מכרינו מסביב..

יהיו שימצאו בנו חן, ויהיו כאלו שלא.
יהי רצון שנשיג בקשות ליבנו לטובה באהבה ובשמחה, מבלי צורך באישורי החברה ובחינוניהם!

שבת שלום ופורים שמח