Getting to the point

Getting to the Point

אנגלית עסקית או מה שאנחנו קוראים לזה ביזנס אינגליש. המשמעות העיקרית שלה זה לייצר תקשורת בין אישית, להגיע למהות העסקה או השיחה ולהעביר את המסר בזמן הקצר ביותר.

לכן תסתכלו על הדוגמאות אשר נימצאות כאן, ותראו כיצד אתם יכולים להשתמש במילים ובמונחים הנ”ל על בסיס יומי. תחשבו איזה תוצאות מעולות אתם יכולים להגיע.

Take a look at the following words. Try to learn them and build them in your daily conversations. I believe that they will help you get to the point and make you more effective.

In addition to –  בנוסף ל

In addition to his apartment in Tel-Aviv, he has a villa in Italy and a castle in French.

Have you got any savings in addition to your savings account at the bank?

In addition to being a doctor, he was a very famous novelist

 

With / in regard to – לגבי ה

You can also convey the same idea with “in respect to” or “with respect to,” or—simplest of all—just plain “regarding.”

With regard to the new contract, we have some questions

Not just  – לא רק

In practical terms, the better you can speak the language, the better you can negotiate – and not just with native English speakers. If you work for a German shipping company you may need to speak English to speak to a Russian exporter, for example.

Aside from that – חוץ מזה

Aside from that, he can produce more rapid and amazing outcomes in the end. If you want to experience that, you can rely on a teacher who employs one-on-one strategy.

Aside from that, you will experience other benefits that you can bring for the rest of your life.

Despite / In despite of –  למרות

Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.

Although –  למרות

Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.